• Chương trình mát lạnh mùa hè trúng thưởng sh cùng điện lạnh điện máy đức thịnh
  • Tặng bộ cốc khi mua bất kỳ sản phẩm điều hòa nào tại điện lạnh điện máy đức thịnh